Schrijfpraktijk

Uit Anke Veld
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Schrijfpraktijk van de NKdeE is het geheel van I/O flow van haar schrijfprogramma's.

Elk schrijfprogramma vat enkele lees/schrijf/teken handelingen in een strikt algoritmisch verloop dat de auteur dient te volgen zolang zij zich aan het programma wenst te houden. Het bevrijdt aldus de auteur van een excess aan keuzemogelijkheden, een functie die vroeger uitgeoefend werd door het nastreven van literair succes, de commerciële opdrachten en beperkingen, de nood om surrealistischer te zijn dan Breton.

De motor van de NKdeE Schrijfpraktijk is de herhaling. De spontane schrijferuptie, meestal een jeugdig fenomeen, wordt opgevangen in het uitgewerkte Tekstlijf dat in echte [Schrijftijd]] of zo kort mogelijk daarbij wordt gepubliceerd op het net.

Omwenteling

Van dit Tekstlijf kan pas na geruime tijd de omvang en aard kan worden zichtbaar gemaakt voor de auteur zelf. Vanaf dan, en op voorwaarde dat de grootte van de bestanden dit toelaten, kunnen verschillende Omwentelingsprogramma's aan het werk gaan: het eigen werk wordt als invoer gebruikt voor een dagelijks uitvoer en dit in chronologische volgorde. Omdat er verschillende omwentelingsprogramma's simultaan maar gescheiden (cfr 'multi-threaded processing' in de IT) werkzaam zijn, ontstaat er in het hoofd van de auteur wel een samengaan van verschillende tijdslijnen die hem/haar losweken van het emotionele belevingskader waarin de teksten zijn ontstaan en dus garant staan voor enige afstandelijkheid t.o.v. de eigen tekst. Op die wijze kan een deel van functie de verloren gegane redactiepraktijk van de voormalige uitgever worden gerecupereerd: de auteur rot weg uit de eigen fixaties en obsessies en wordt daardoor minder blind voor de daaruit resulterende 'fouten' terwijl hij/zij ook de karakteristieke kwaliteiten zal van kunnen smaken met een 'objectievere' blik. De auteur voedt zichzelf op