This wiki has been closed because there have been no edits or logs made within the last 60 days. This wiki is now eligible for being adopted. To adopt this wiki please go to Requests for adoption and make a request. If this wiki is not adopted within 6 months it may be deleted. Note: If you are a bureaucrat on this wiki you can go to Special:ManageWiki and uncheck the "closed" box to reopen it.

Kweekmens

Uit Anke Veld
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kweekmens van TELP model KP-210, de Neopoet
NAVIGATIE
HOOFDPAGINA
ANNA
LODE
MAAIKE
LORE
NATHAN
ROB
ESTHER
JORIS
NKdeE-Theorie
LEXICON
LINKS


In het syntopische plateau ESTHER dat zich in de toekomst afspeelt, wordt de aarde bestuurd door een Assemblage van Artificieel Intelligente Wisselbestanden (afgekort T.E.P.L. in het Prirogineus, de globale voertaal). TEPL introduceerde de kunstmatig gestuurde kweek van mensachtigen in het kader van haar Hippocratesprogramma dat streefde naar de maximalisatie van de menselijke levensduur in strikt verband met de levenskwaliteit. Rond 3200 werd zo de ideale levensduur voor de Homo Homine Augmentatus vastgelegd op 210 Marsjaren, zodat vanaf dan iedereen in het Stelsel 210 werd.

De meeste soorten Kweekmens werden gekweekt voor de productie van Walhalla, een dopaminevariant die bij mensachtigen een gelukszalige heilsverwachting teweeg bracht. Walhalla werd vooral toegediend aan kolonisten die lukraak de ruimte werden ingeschoten en dus weinig of geen kans hadden op een levensvatbare eindbestemming. Kolonisten waren zuigelingen met een subnormaal (minder dan 99,147%) perfectiecoëfficient die toch moesten geboren worden om redenen buiten de Appreciatie.


Toen bekend werd dat TEPL in het geheim aan een kweekprogramma voor homonoïden was begonnen, brak er eerst een opstand uit van de Revisionisten die alle AI-programma's wouden verbieden (door TEPL smalend benoemd als 'Tante Terryisten'), maar TEPL bracht toen een bewustzijnsverplaatsingsprogramma op de markt waardoor mensen autonoom het leven van een kweekmens (ong. 1,3 Marsjaar) konden beleven en daarvan de herinnering bewaren. De kweekmensen bleken uiterst gelukkig en stierven een zachte dood die door mens-belevers als verslavend werd ervaren (TEPL bracht nadien een re-adaptatieprogramma uit voor afgekickte doodsverslaafden).

In 3410 kwam er een einde aan het net geen duizendjarige rijk van TEPL toen Anke wakker werd. Haar woorden toen staan nu gevalganiseerd aan de Stelselpoort: 'Wat 'n nare droom!'