Hoofdpagina

Uit Anke Veld
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom bij Anke Veld![bewerken]

Voila, Anke heeft haar intrek genomen in dit Miraheze-appartementje. We gaan dat hier ewa inrichten en dan kunnen we beginnen Veldschrijven!

Anke in haar sense8-faze. pfjew, sjonge sjonge...

Anke Veld is een netroman geinitieerd door [Kathedraalauteur] Dirk Vekemans in (vermoedelijk) 1996 (het internet was te laat, eigenlijk, dus dat weten we niet zeker).

Een netroman is een dynamische verzameling van min of meer verhalende teksten (bouwstenen) die samen een coherent netverhaal vormen. Het netverhaal speelt zich af in een geloofwaardig verhaaluniversum (het Anke Veld -universum, kortweg het Veld) dat volledig gebaseerd is op onze wereld met een realistisch tijdsverloop dat manifest mogelijk is. We spreken van een naturalistische netroman.

Het Veld moet mogelijk zijn binnen onze wereld. Het is fictie, maar het moet kunnen waar zijn. Daarbij is Anke Veld uiteraard niet gebonden aan het heden, maar kan het zich ook in de toekomst afspelen. Maar de feiten zijn absoluut. Kennedy wordt ook in het Veld vermoord op 22 november 1963 in Dallas, Texas. En als er in de netroman op 4 september 2017 in Amsterdam een aanslag van IS verijdeld wordt en er gebeurd op 4 september niets dergelijks in het echte Amsterdam, dan moet de tekst worden aangepast. Het moet kloppen met de feitelijke wereld (verleden in de publicatietijd), het moet kunnen kunnen (heden in de publicatietijd) en het moet blijven kunnen kloppen (toekomst in de publicatietijd).

Aja: welkom in de publicatietijd van Anke Veld!

Voor elke wending in het verhaal dient er uiteindelijk een aanvaardbare verklaring te komen. Schijnbare tegenstrijdigheden kunnen (bv. een personage heeft in een tekst zijn vader verloren maar in een andere tekst gaat het personage vissen met die vader) maar dienen uiteindelijk 'opgelost' te worden: bv. de vader blijkt verkeerdelijk opgegeven als gesneuveld in Afghanistan, duikt terug levend en wel op en gaat dan vissen met het personage.

Zolang een plotwending of tegenstrijdigheid niet is opgelost spreken van een ISSUE. ISSUES worden door lezers/auteurs gerapporteerd en opgenomen in een ISSUElijst. Op gezette tijden zal de Verhaaldirectrice op lang uitstaande ISSUES een oplostermijn plaatsen. Als tegen het verstrijken van die termijn de ISSUE niet opgelost is, dienen alle betrokken teksten dusdanig herschreven dat het ISSUE niet meer geldt.

Het spreekt vanzelf dat het voortschrijden van de tijd zèlf voor ISSUES zorgt. Als er een of andere controleerbare gebeurtenis in de toekomst van onze tijd (de publikatietijd)in een tekst vermeld word en dat gebeurt niet of er gebeurt iets anders dat de gebeurtenis onmogelijk maakt, dan hebben we een ISSUE.

Er wordt ten alle tijden naar gestreefd dat geheel het VELD consistent is en vrij van ISSUES. Uiteraard is zulks enkel mogelijk als er niet meer geschreven wordt, en ook dat is niet wenselijk. Vandaar dat er een ISSUE-economie bestaat. Elke auteur heeft recht op het veroorzaken van een beperkt aantal ISSUES. Heeft zij haar quotum bereikt, dan is het die auteur niet meer toegelaten een ISSUE te veroorzaken tot zij een nieuwe ISSUEpermit krijgt. Je kan als auteur 'ISSUErechten' verdienen door... te schrijven. Het oplossen van een bestaand ISSUE geeft uiteraard recht op het creëren van een nieuw ISSUE.


Hoofdmenu: de 8 Delen van Anke Veld[bewerken]

HET VELD

NIEUWE AUTEURS:[bewerken]

Je kan al gelijk beginnen met het werken aan je wiki.


Hulp nodig? Geen probleem! We hebben een paar pagina's op een rij gezet waar je kan lezen hoe je met MediaWiki aan de slag kan gaan:

Maar, ik begrijp X nog steeds niet![bewerken]

Geen probleem, we helpen je graag. Je kan contact met ons opnemen: