Categorie:Gignomenologie

Uit Anke Veld
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NAVIGATIE
HOOFDPAGINA
ANNA
LODE
MAAIKE
LORE
NATHAN
ROB
ESTHER
JORIS
NKdeE-Theorie
LEXICON
LINKS

Gignomenologie is een andere naam voor de Bewegingsleer van de Neue Kathedrale des erotischen Elends.

Etymologie

De benaming is afgeleid uit het Grieks: γιγνομαι (gignomai): gebeuren (primaire betekenis:geboren worden, worden, ontstaan) en het fel geplaagde λόγος (logos)

Omschrijving

De Gignomenologie presenteert zich als een gedeontologiseerde fenomenologie. De Gignomenologie is echter geen 'logie' zoals andere 'logies'; De bewegingsleer is een simultane Lezing en Uitspraak van het Gebeuren. Lezen, zien, schrijven, uitspreken zijn kwalificaties van de impressie en de Expressie van het Gebeuren. De Gignomenologie theoretiseert ook niet: zij gebeurt. Theorie is voor de nerds want theorie is (taal)techniek: ontologie, epistemologie en andere disciplines van de voormalige filosofie blijven gelden als dusdanig maar voor de NKdeE situeert die activiteit zich op het technologische niveau. Haar eerste besoigne gaat uit naar het Gebeuren en de verderzetting daarvan op levensvriendelijke wijze met een doorgedreven bewustzijn en inachtname van het ondoorgrondelijke van het Buitenmenselijke

Geschiedenis

De term Gignomenologie is "ongeveer ergens in 2013, vermoedelijk" opgeborreld in het destijds zwaar door alcoholmisbruik benevelde brein van Kathedraalauteur Dirk Vekemans. Van die eerste jaren zijn er enkel wat onaffe aanzetjes bekend. Vanaf begin maart 2018 werd de Gignomenologie echter plots 'actueel en urgent' omdat het eerder gestelde vertrouwen in de ontwikkeling van de neo-rationalistische filosofie drastisch diende te worden bijgesteld omdat "dat project" aldus de Kathedraalauteur "op een algeheel debacle dreigt uit te lopen, een instorting in banaal ideologisch logocentrisme met desastreuze gevolgen voor mens en maatschappij." De NKdeE dacht voor haar filosofische onderbouw te kunnen aansluiting vinden in het Neo-Rationalisme van mensen als Reza Negarestani en Ray Brasier maar de auteur verloor blijkbaar elk vertrouwen in een goede afloop daarvan:

 "op basis van een karikaturale analyse van het post-structuralisme die zich baseert op de uitwassen daarvan en geen ernstig antwoord formuleert op de terechte tekstkritiek van de deconstructie en de valabele stellingen van de differentie-analyses, en opererend in het vacuum van het (terecht achtergelaten) stuurloze academisme heeft men op korte tijd grote vorderingen kunnen maken in het neo-rationalistische project. Maar door vast te willen houden aan het Zijn als grond (en de nood aan een Grond) van de filosofie en vooral ook door een waanzinnige positioneringsdrang als 'isme' in een veld van vijandige 'ismen', hypothekeert men elk voorgesteld project van het Inhumane. Wij hebben begrip voor dit emotionele kluwen, deze irrationele angst voor het onbekende omdat met het Zijn uiteraard ook de gehele filosofie als instituut dreigt in te storten, maar die instorting is in feite al voltooid, wat rest zijn slechts enkele puinvrije zones die op miraculeuze wijze gespaard bleven van het Derridaanse Zijnsvirus. Enfin, bij wijze van spreken è: wie gelooft er nog in mirakels[1]".

De Kathedraalauteur, dat dient gezegd, staat ervoor bekend om de straffe uitspraken niet te schuwen.

Wat er ook van zij, een ding is zeker:

 De Bewegingsleer beweegt.

Roadmap

Aangezien we ons op geheel onbekend terrein begeven kunnen we hier niet veel zeggen dat meer is dan het triviale 'we zien wel wat het geeft'. De volgende stap is duidelijk: het aanmaken van een mock-up van wat een gignomenologisch programma zou moeten worden. De te volgen weg voor dat programma 'is' zelf een gignomenologie, een bewegingsleer als Gebeuren, en maakt zo haar beweging duidelijk in een Spinozistische expressie-voortgang.

Om alles in goede banen te leiden en de voortgang open en overzichtelijk te kunnen communiceren lijkt het opzetten van een project in Github de te volgen weg.

We maken hier alvast een eerste schets aan, zie het project 'UITWEG', zie aldaar.

Deontologie

Daarbij kunnen we gaandeweg al enkele axioma's (tijdelijke fixaties als uitgangspunt, herstelpunten) en vaste routines (ritournelles, herbruikbare bewegingen, danspasjes, choreografieên, analoge loopjes, parallelle stromen,...) van de Gignomenologie ontdekken (een herhaling van de ontstaansgeschiedenis van Husserl's Fenomenologie, waarbij we de logocentrische excessen kunnen vermijden/omzeilen). Uiteraard zullen we daarbij regelmatig vervallen in verdoken 'ontologieën'. Een verdoken of verborgen ontologie is een niet geëxpliciteerde technologische ingreep in het gebeuren. Natuurlijk blijft de wiskunde van kracht, of de logica of eender welke tak van het wetenschappelijk denken, maar we moeten voorlopig en gaandeweg proberen zoveel mogelijk te deontologiseren.
De Deontologie van de Gignomenologie is een geradicaliseerde deconstructie. De transatlantieke separatisten van de Klare Bron kunnen maar beter terug hun regenfrakskens aantrekken want het gaat nog véééél heviger stormen hihi.

Voor het prepareren van de Gignomenologische Deontologie ondernemen we o.m. een Neo-Kathedraalse Lezing van Derrida's 'De La Grammatologie' en wordt ook het werk van de Deense auteur Søren Kierkegaard doorzocht op zoek naar werkbare transcripties van wat daar veelal wordt aangeduid met 'het onmiddellijke'. Ook de Taoistische klassiekers worden graag ter hand genomen, omdat zij erg bruikbaar bewegen.

Noten


  1. Dirk Vekemans, privèbericht aan C.B.12-03-2018

Pagina’s in categorie "Gignomenologie"

Deze categorie bevat de volgende 17 pagina’s, van in totaal 17.